Vaříme chutně i z mála

Ilustrace Vojtěcha Kubašty v poválečných kuchařkách

Vojtěch Kubašta

Na počátku padesátých let stále existoval za okupace zavedený přídělový systém s lístky na oděvy, obuv a především potraviny. Přesto byl i na vázaném trhu nedostatek cukru, mouky, másla i vajec. Poválečnou nouzi se snažily důvtipně obejít dobové kuchařské recepty. Předmluvy drobných tiskovin, které v samotném názvu odkazovaly k šetrnosti a hospodárnosti, byly věnovány "těm nejskromnějším"‏‒ ženám v domácnosti. Ačkoliv je tehdejší propaganda lákala na pracovní pozice tradičně vyhrazené mužům, kuchařské knížky z počátku padesátých let dokázaly ocenit také hospodyně, "bez jejichž obětavosti a trpělivosti by nemohl hospodářský plán býti splněn." Vynalézavé kuchařky dokázaly zúročit válečné zkušenosti při výrobě pudinků bez mléka nebo přípravě moučníků, do nichž se nedostávalo kvalitní mouky ani cukru.

 

 

Podle předpisů z knížky Vaříme chutně i z mála (1948) lze upéci bramborový závin, bábovku či koblihy, usmažit omelety ze sodovky nebo připravit fazolovou nádivku do vanilkového krému. Novinkou v poválečném Československu byly jídla z mořských ryb nebo konzervované potraviny, dodávané organizací UNRRA. Nezbytnou ingrediencí k přípravě polévek a omáček byly tudíž protlaky, šťávy a různé moučky, dovážené až do roku 1947 ze Spojených Států. Receptáře byly často ilustrovány ‏‒ třebaže jen pérovkami v záhlaví textu nebo drobnými vinětami. Autorem těchto kreseb byl mladý architekt Vojtěch Kubašta. Obvykle se přidržoval naturalistického podání: k předpisům z knížky Vaříme chutně i z mála sestavil obrázkové přílohy ze zástupců kořenové zeleniny nebo plátků sýra. Záhlaví kapitolky o levných moučnících doprovodil kresbami koláčů a preclíků, stať o polévce jako klíčové součásti úsporné kuchyně obrázkem polévkové mísy.

Obálka brožurky Připravujeme vánoce (1950) připomene Kubaštovy ilustrace dětských knih; zajímavý je především obsah, který mimo receptů uvádí přehled "zvýšených úkolů ženy" v průběhu sekularizovaných svátků. Přípravy probíhaly v každé domácnosti zvlášť, ačkoliv znárodněný průmysl přichystal na první Vánoční svátky padesátých let průmyslově pečené perníčky a sušenky. V téže době začal národní podnik Československé mrazírny s distribucí rychle zmrazených polotovarů. Brožurka Úprava zmrazených potravin z roku 1951 měla spotřebitelům představit nový způsob konzervování a následné úpravy masa, zeleniny nebo ovoce. Kubašta sešitek vyzdobil antropomorfizovanými obaly, ovocem vyzbrojeným příborem nebo usměvavou zeleninou na lyžích.

 

 

Svěže působí především obálka, která kombinuje kresbu s fragmenty kolorovaných fotografií. Ačkoliv je koláž signována V. Kubaštou, v tiráži je uveden jako spoluautor Z. Gaudl. Pravděpodobně jde o málo známého malíře (narozeného roku 1907), který je zastoupen v katalogu výstavy 7 + 1 v Topičově salonu (Praha, 8.—28. října 1946) kubizujícími obrazy Fotograf, Španělka a Don Quijote. Počátkem padesátých let Gaudl i Kubašta přispívali do časopisu NAŠE DOMÁCNOST; první fotografiemi, druhý ilustracemi nebo vinětami pro záhlaví pravidelných rubrik a článků. Jejich vzájemná spolupráce naznačuje, že bylo možné velmi, velmi opatrně kuchtit z ingrediencí předválečné moderny.

 

Připravujeme vánoce (1950) a Úprava zmrazených potravin (1951). Opatrné využití obrazových fragmentů je zřejmě příspěvkem malíře a fotografa Z. Gaudla

 

pavel ryška

 

Klíčová slova:

kuchařka / domácnost / recept / vaření / ilustrace / Vojtěch Kubašta / Zdeněk Gaudl / kubismus / moderna