Tucet mých tatínků

V padesátých letech získalo vymezování se vůči americké kreslené grotesce silný politický akcent. Zdůrazňovaly se nicméně především estetické rozdíly mezi hrou „standardizovaných figur“ v disneyovské animaci a nesrovnatelně náročnější prací českých animátorů, kteří měli utvářet kreslený pohyb tak, aby odpovídal konkrétnímu výtvarnému návrhu. Limity tohoto programového experimentátorství se výrazně projevily při realizaci filmu Tucet mých tatínků.

V praxi bylo pro animátory velmi obtížné nalézt pro každý výtvarný návrh odlišné řešení. Ke stírání rozdílu mezi různými charaktery přispěla zavedená pravidla výrobní praxe, založené na pevné obrysové kresbě.

TUCET MÝCH TATÍNKŮ. Barevný kreslený film, délka 338 m. Vyrobilo Studio kresleného a loutkového filmu v Praze, 1959. Režie Eduard Hofman - Námět Karel Beran - Scénář Vratislav Blažek, Eduard Hofman - Kamera Zdena Hajdová - Hudba Jan Rychlík - Výtvarníci Jiří Brdečka (potápěč), František Freiwillig (kapitán lodi), Vladimír Hlavatý (plavčík) Adolf Hoffmeister (vědec), Eduard Hofman (strážník), Ota Janeček (bubeník), Josef Kábrt (operní pěvec), Jaroslav Kándl (malíř), Vladimír Lehký (student), Kamil Lhoták (pilot), Jaroslav Malák (kadeřník), Zdeněk Miler (holčička a maminka), Svatopluk Pitra (fotograf).