Jaderná raketa

odpálená chybným krokem

Jaderná raketa

„Když jsem jednou doprovázel osmiletého syna do školy, pustili jsme se do prastaré hry, která se dá provozovat jen na některých dlážděných chodnících. Musí se chodit buď po černých kostkách a nešlápnout při tom na bílé … anebo naopak. Zajímalo mě, co se stane, když někdo z nás přešlápne - a dost mě překvapilo, že se tím jenom ztrácí body. Když jsme totiž tuhle hru hrávali cestou do školy před třiceti lety, bývaly následky přešlápnutí katastrofální: chybný krok se rovnal stisknutí tlačítka, které odpálilo jadernou raketu...“ Video ze série ilustrovaných vyprávění o současných dějinách.

 

Přežitky si všímají rostoucí obliby umělé výživy ze sušeného mléka na úkor kojení, obláčků cigaretového kouře jako relevantních ukazatelů stoupající životní úrovně nebo šíření zpráv o nálezu takzvané „živé hmoty“, která měla na počátku padesátých let zdiskreditovat v zemích sovětského bloku genetiku. Některé z těchto jevů byly už ve své době považovány za anachronismy, a všechny dříve nebo později vyvolaly silnou reakci. Společenský pohyb je vyplavil na okraj zdánlivě stejnoměrně proudícího času, kde by je rád zanechal jako relikty jednou provždy překonané minulosti. Přežitky nicméně vykazují odlišný rytmus a totalitu času popírají ve zvláštních spojeních opakování a odlišnosti.

 

pavel ryška