Zítra se bude kouřit všude

Zítra se bude kouřit všude

Ačkoliv první dělnický prezident Klement Gottwald vystupoval i na veřejnosti s lulkou, nedostatek kvalitního dýmkového tabáku i ceny dýmek v padesátých letech jednoznačně favorizovaly levné cigarety. Kouřily se všude; v soukromí i na veřejných místech. Kouřili studenti v posluchárnách, straníci na schůzích, lékaři na chodbách nemocnic. Specialitou byly příležitostné emise cigaret k významným výročím nebo k aktuálním kulturním a politickým událostem. V roce 1948 byly vyrobeny cigarety pro XI. sokolský slet; na Slovensku to byly například v roce 1950 cigarety k IX. sjezdu KSS.

Číst dál: Zítra se bude kouřit všude

Televise Mladé vesnice

Ještě předtím, než v roce 1953 začalo v Československu fungovat regulérní televizní vysílání, inspirovalo vševidoucí oko televizní kamery vznik kreslených okének, uveřejňovaných v nedělní příloze Zemědělských novin ― magazínu Mladá vesnice. Obrázky, rámované skříňkou televizního přijímače, přinášely "záběry" z bitvy za mír, která zuřila na českém a slovenském venkově; ukazovaly vzorná JZD i chyby, které spoutávaly mladou svazáckou sílu; především ale denuncovaly vesnické boháče ― vši v kožiše jednotných rolnických družstev; křečky a pijavice socialistické vesnice.

Číst dál: Televise Mladé vesnice

Pohádka o mezích, které překážely v práci

Příběh O traktoru, který se splašil (SNDK, 1951) patří k Sekorovým dílům s mimořádně vysokým ideologickým indexem. Vypráví o Zapadlém údolí, v němž žil bohatý, tlustý a dobře oblečený sedlák Baďura vedle chudých, vyhublých a otrhaných chalupníků, kteří museli na statkáře do úmoru dřít. Tak to šlo odnepaměti ... až do chvíle, kdy se sedlák dozvěděl, že dělníci v městské továrně vyrobili nový stroj, který zastane veškeré polní práce. Tu se prohnaný a lakotný boháč zaradoval, že jej nový vynález zbaví nutnosti najímat nádeníky ‒ a ještě jim za práci platit.

Číst dál: Pohádka o mezích, které překážely v práci

Nekřečkujte v spíži mouku!

V projektech společenských reformátorů i ve skutečně fungujících rovnostářských komunitách patří k nejzavrženíhodnějším přestupkům, jichž se může jednotlivec dopustit, hromadění zásob přesahujících jeho aktuální potřeby. V době, kdy se také československá společnost, procházející po Druhé světové válce očistným procesem, měla transformovat ve stejnorodé a semknuté společenství, se schraňování potravin a průmyslového zboží stalo kriminálním činem. Ačkoliv se potravinami zásobili v podstatě všichni řadoví občané (pokud k tomu měli v době poválečného nedostatku příležitost), pronásledováni byli především "křečci" z řad poražených tříd.

Číst dál: Nekřečkujte v spíži mouku!

Májovky Bohumila Štěpána

Májovky Bohumila Štěpána

Prvomájové oslavy pořádaly v předválečném Československu jak levicové strany, tak i koncern Baťa. Po únorovém převratu se však Svátek práce stal výhradním majetkem vládnoucí strany a příležitostí k masovým manifestacím bojové semknutosti národa kolem svých vůdců. Nezbytnou součástí oslav 1. máje byly inovované alegorické vozy a nejrůznější malované transparenty.

Číst dál: Májovky Bohumila Štěpána

Ke všemu se nehodí knedlík

Naše domácnost

Architekt Vojtěch Kubašta se počátkem padesátých let ocitl se svým uměním poněkud mimo generální linii realistického zobrazování. Přesto svoje rozkošné kresby antropomorfních broučků i větších zvířátek dokázal v novém prostředí uplatnit ― jako ilustrátor dětských časopisů, ale také aranžér a výtvarník didaktických výstavek Studijního a zkušebního ústavu Československého svazu žen nebo jako kreslíř svazového magazínu Naše domácnost.

Číst dál: Ke všemu se nehodí knedlík

Brigáda v mateřské škole

Brigáda — dobrovolná pracovní činnost, kterou občané socialistického Československa vykonávali v podstatě povinně, obvykle slouží jako vzorový příklad diskrepance mezi oficiální rétorikou a skutečným stavem (tehdejších) věcí. Nedělní brigáda však představovala jednu z mála aktivit, kterou si příslušník vítězné dělnické třídy mohl ve volném čase dopřát, aniž by byl obviněn (nebo se sám obviňoval) z neproduktivní zahálčivosti. Navzdory četným zprávám o nátlaku, který na podporu brigádnického hnutí vyvíjeli členové strany, pracovníci národních výborů nebo učitelé, je třeba připustit, že některé skupiny obyvatelstva pracovaly nad rámec svých povinností skutečně dobrovolně a s radostí.

Číst dál: Brigáda v mateřské škole