Pružný charakter

Pérákův osud ve službách strany

Pružný charakter

První vizuální podobu, která se brzy stala všeobecně známou, získal protektorátní fantom s pružinami na nohou v animovaném filmu Pérák a SS v roce 1946. Jiří Trnka oblékl do přiléhavého černého trikotu usměvavého kominíčka a společně s Jiřím Brdečkou jej vybavil pružnou elegancí výtržníka z filmových grotesek. Pérák dráždil okupanty mrštností, s níž se vymykal disciplinovanému režimu a jeho role skončila osvobozením spoluobčanů z nacistického kriminálu; velké očisty národního života, která ve dnech květnového povstání začala pronásledováním nacistických zločinců a českých kolaborantů, se už neúčastnil. Vrátil se však po únorových událostech roku 1948, kdy se komunističtí ideologové snažili legitimizovat politické čistky jako kontinuální pokračování boje proti zrádcům národa. Když se Pérák objevil v obrázkovém seriálu v Haló nedělních novinách, vydávaných Rudým právem, oblékal se sice stejně jako Trnkův a Brdečkův diabolický fantom, ale na rozdíl od něj artikuloval politicky vyhraněný program. Od chvíle kdy promluvil, bylo jasné, že výtržníka z filmové grotesky nahradil charakter, drcený tíhou osudového poslání…

Číst dál: Pružný charakter

Tanky míru

Stroje, které změnily tvář Československa

V procesu mechanizace a ekonomické transformace československého zemědělství se po únoru 1948 stal klíčovým strojem (a zároveň i nástrojem propagandy) traktor, jenž svými mohutnými pneumatikami vyznačil frontovou linii mezi starým selským, a novým socialistickým světem. Stroj, který měl odstranit meze mezi políčky drobných rolníků a lány velkostatkářů, a změnit tak tvář celé země, si mezi ostatními dopravními prostředky udržel privilegované postavení až do konce 50. let, kdy dominantní obrazy mírových tanků socialismu vytlačily působivé úspěchy sovětských raketových konstruktérů.

Číst dál: Tanky míru

Píseň o staré veteši

Obrázky z velkého úklidu národního života

Provolání ke Sjezdu národní kultury z dubna 1948 vyzývalo (mimo jiné) k podpoře tzv. akčních výborů: "Voláme vás všecky, mistry i dělníky národní kultury, abyste v této historické chvíli nezůstali stranou živé národní obce, abyste se výrazně postavili po bok pracujícího národa. Vstupujte do akčních výborů národní fronty, pomáhejte zneškodňovat síly temna a zpátečnictví, účastněte se činně při formování pokrokových sil národa, které zajistí naší krásné zemi šťastnou a dobrou budoucnost. ― Kupředu, zpátky ni krok!" Akční výbory Národní fronty byly ustavovány na přímou Gottwaldovu výzvu už v únorových dnech. Měly za úkol provést velkou dezinfekci národního života... eliminovat infekci reakce a zneškodnit všechna cizorodá tělíska, která by stála v cestě nastupující moci.

Číst dál: Píseň o staré veteši