PITRA 2, druhý díl monografie Svatopluka Pitry

Humor prodává

V ediční řadě olomoucké Přehlídky filmové animace a současného umění vyšlo pokračování monografie výtvarníka animovaných filmů, grafika, karikaturisty a ilustrátora Svatopluka Pitry (1923–1993), který v 50. letech absolvoval ateliér Adolfa Hoffmeistera na VŠUP v Praze. Ačkoliv přišel přímo z chomutovských Válcoven trub, rychle nalezl vlastní styl, opřený o křivítka a pravítka, s nimiž konstruoval výrazné, ostře řezané charaktery, které se na přelomu padesátých a šedesátých let uplatňovaly v novinových karikaturách, knižních ilustracích i v propagační grafice. Jako výtvarník kreslených i loutkových filmů spolupracoval s režiséry Eduardem Hofmanem, Vladimírem Lehkým, Stanislavem Látalem nebo Jiřím Brdečkou. Poté, co na jaře 1963 využil první povolené zahraniční cesty na Kubu a během mezipřistání v Kanadě požádal o politický azyl, bylo jeho jméno odstraněno z filmových titulků a vymazáno z československé kultury.

Stejně jako první část, také druhý díl Pitrovy monografie je řešen formou samosvorného kartónového boxu, obsahujícího audiovizuální materiály a tiskoviny. O grafickou úpravu se opět postaralo studio Anymade (Filip Nerad a Petr Cabalka). Obsahem boxu jsou (1) faksimile dosud nepublikovaného vlastního životopisu, který Svatopluk Pitra napsal koncem 80. let v New Yorku, (2) DVD s osmi animovanými filmy, (3) tři brožury o celkovém rozsahu 124 stran. Tiskoviny jsou rozděleny do tří logických celků, které sledují činnost karikaturisty, grafika, ilustrátora a výtvarníka kreslených a loutkových filmu. DVD obsahuje animované snímky Tři muži (r. Vladimír Lehký, 1959), Jak zaříditi byt (r. Břetislav Pojar, 1959) a Sláva (r. Břetislav Pojar, 1959), Pštros (r. Bohuslav Šrámek, 1960), Cecilie 470 (r. Jan Karpaš, 1961), Plivník dlaždiče Housky (r. Stanislav Látal, 1961), Blecha (r. Bohuslav Šrámek, 1962) a Tři muži na rybách (r. Vladimír Lehký, 1962).

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

 

PITRA 2. Karikaturista, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Edice PAF, 2017. Editor Pavel Ryška. Grafická úprava Anymade Studio. Tisk Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.