Adolf Hoffmeister

1902–1973

Během gymnaziálních studií se stal jedním ze zakladatelů Svazu moderní kultury Devětsil. V roce 1925 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Advokátní praxi vykonával až do konce 30. let. Zároveň vytvářel fotomontáže a koláže, výraznou grafickou zkratkou kreslil karikatury a působil jako redaktor Lidových novin, později Literárních novin. Válečná léta přečkal v USA. Po návratu do vlasti se výrazně angažoval v kulturní politice ve prospěch komunistické strany. Byl velvyslancem ve Francii, od roku 1951 profesorem filmové grafiky na VŠUP v Praze. Koncem 50. letech se zasloužil o návrat koláže do knižní ilustrace. Jeho angažmá v PEN klubu a proreformní aktivity v době pražského jara ocenila normalizace poměrů po sovětské okupaci zákazem veškeré publikační i výstavní činnosti.

 

Adolf Hoffmeister s Eduardem Hofmanem, 1963. Foto Dagmar Ferklová.

 

View the embedded image gallery online at:
http://padesatky.ffa.vutbr.cz/adolf-hoffmeister#sigFreeIdf382e7b6ca

Adolf Hoffmeister, ilustrace ke knize Julese Vernea Cesta kolem světa za osmdesát dní, SNKLHU, 1959