Jiří Kalousek

1925—1986

Vystudoval VŠUP v Praze u Františka Muziky a Antonína Pelce. Ke studentským aktivitám z konce 40. let patřily hudební happeningy, které pořádal společně s Milanem Grygarem. V první polovině 50. let byl výtvarným redaktorem časopisu Československý voják, později přispíval do týdeníků Dikobraz a Mladý svět. Od počátku 60. let navrhoval ve svobodném povolání plakáty i drobnou propagační grafiku. Kreslil obrázkové příběhy a ilustroval řadu dětských knih. Od poloviny 60. let pracoval na ilustracích k zeměpisné encyklopedii S malířem kolem světa (1984), která obsahuje přes tisíc akvarelů a kreseb. Se sdružením Polylegran se účastnil výstav karikatur a kresleného humoru. Výrazný geometrizující styl v 70. letech opustil ve prospěch lyričtějšího výrazu.

 

Jiří Kalousek, komiks ze zpravodaje Klubu mladých čtenářů Malý čtenář, 1964, s. 13