František Škoda

1925—1990

Už jako student pražské VŠUP, kterou absolvoval v roce 1950 v ateliéru Jana Sokola, začal spolupracovat s nakladatelstvím Mladá fronta. Prosadil se jako ilustrátor časopisu Mladý technik. Dokázal přesvědčivě znázornit složité stroje a jejich součásti, řezy dopravními prostředky i lidskými těly. Jeho rané práce charakterizuje spojení technické ilustrace s humoristicky pojatou stafáží. V letech dogmaticky prosazovaného socialistického realismu kouzlil věrohodné vize vesmírných letadel nebo kosmických laboratoří. Počátkem 60. let opustil detailně popisný realismus ve prospěch výrazněji stylizovaných tvarů, které v dlouhé řadě technicko-naučných publikací a encyklopedií neztratily nic z instruktivní názornosti.

 

František Škoda, ilustrace z časopisu Mladý technik, 1953