Teodor Rotrekl

1923—2004

Ilustrací a grafickou úpravou knih se zabýval od studií na VŠUP, která dokončil v roce 1949. Fascinace světem moderní vědy a techniky jej přivedla k ilustrování naučných publikací a vědecko-fantastických románů. Na sklonku 50. let založil společně se spolužáky z VŠUP Dobroslavem Follem, Františkem Skálou a Zdeňkem Mlčochem uměleckou skupinu Radar. Rotrekl zpočátku usiloval o realistický popis skutečnosti, založený na zevrubných znalostech technických principů a na precizním zvládnutí kvazi fotografických efektů. Později experimentoval s vrstvením syntetických hmot a malbu kombinoval s nalezenými předměty. V 70. letech dospěl k svéráznému pojetí pop-artu, prosycenému obavami o další vývoj technické civilizace.

 

Teodor Rotrekl, Ilustrace z knihy Václava Kovala 25 divů v našem domě, 1961